Zdrave novičke - Page 10

Poleti svojo kožo v večji meri izpostavljamo sončni svetlobi in zato jo je nujno zaščititi s kremo za sončenje. UVA-sevanje povzroči porjavelost kože ter nekatere oblike kožnega raka. UVB-sevanje je odgovorno za številne težave s kožo, kot so opekline in več vrst kožnega raka. Višina zaščitnega faktorja pomeni čas zaščite. Postavlja se nam vprašanje, ali višji zaščitni faktor pomeni tudi večjo zaščito pred UV-žarki?

Študenti 2. letnika Višje strokovne šole BC Naklo so pri vajah izbirnega predmeta Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija pri predavateljici dr. Tatjani Vidic izvedli poskus, kjer so želeli odgovoriti na zgornje vprašanje.

S senzorji za merjenje UVA in UVB so na soncu sedem minut merili količino posameznih žarkov, nato so izračunali povprečje namerjenih vrednosti (1188 mW/m2 UVA in 90 mW/m2 UVB).

Nato so na kartonu izrezali štiri okrogle luknje, pod katere so dali senzorje za merjenje UVA in UVB. Čez odprtine so napeli prozorno folijo za zaščito živil. To folijo, ki je predstavljala kožo, so namazali z različnimi kremami.

1. Nad prvim krogom so folijo namazali z navadno kremo za roke.

2. Nad drugim krogom so folijo namazali s sončno kremo

zaščitnega faktorja 30.

3. Nad tretjim krogom so folijo namazali s sončno kremo

zaščitnega faktorja 50.

4. Folijo nad četrtim krogom pa so pustili nenamazano (kontrola).

Potem so na soncu in pod folijo, kjer so bili izrezani krogi, sedem minut s senzorji merili UVA in UVB.

In kakšni so bili rezultati?

Izkazalo se je, da že navadna krema za roke predstavlja delno zaščito pred UVA (namerili so 529 mW/m2), ne pa pred UVB (namerili so 88 mW/m2). Ugotovili so, da je zaščitni faktor 50 predstavljal odlično zaščito pred UVA (količina UVA je bila 0 mW/m2), zaščitni faktor 30 pa nekoliko slabšo (količina UVA je bila 380 mW/m2); pri UVB pa ni bilo razlike med faktorjema 50 in 30, saj sta oba faktorja predstavljala dobro zaščito pred UVB (namerili so 12 mW/m2 za zaščitni faktor 50 ter 13 mW/m2 za zaščitni faktor 30).

ZAŠČITNI FAKTOR

KREM ZA SONČENJE

www.zastavki.com