Zdrave novičke - Page 10

Namen raziskave je bil ugotoviti prehranske navade zaposlenih v Biotehniškem centru Naklo (BC Naklo). Iz podatkov o telesni višini in telesni masi zaposlenih je bil izračunan indeks telesne mase. Pokazalo se je, da prehrana zaposlenih povsem ne izpolnjuje značilnosti zdrave prehrane. Nekateri (občasno) izpuščajo zajtrk, zaužijejo premalo dnevnih obrokov, premalo sadja in zelenjave. Zaposleni v BC Naklo se zavedajo pomena zadostnega vnosa tekočine v organizem, saj jih večina popije od 1,5 do 2 litra tekočine na dan.

»Vse, kar jemo, nas gradi in spreminja. Od tega, kar smo s hrano vnesli v organizem, so odvisni: naša moč, naše zdravje, naše življenje.«

(grški zdravnik Hipokrat, 460–377 pr. n. št.)

Anketa (32 vprašanj) je bila poslana 120 zaposlenim v Biotehniškem centru Naklo (BC Naklo) in 30 predavateljem Višje strokovne šole BC Naklo. V anketnem vprašalniku so bila vprašanja, vezana na mnenje zaposlenih o zdravi prehrani, načela zdrave prehrane (število dnevnih obrokov, pogostost uživanja zajtrka, pogostost uživanja določenih živil, uživanje tekočine, dosoljevanje hrane, način prehranjevanja) ter demografski in nekateri drugi osnovni podatki o zaposlenih (spol, starost, izobrazba, telesna višina in telesna masa).

Prejela sem 89 odgovorov, kar predstavlja 59,3-odstotno odzivnost na anketo. Odgovori so bili analizirani s pomočjo Microsoft Excela.

Anketa: Prehranske navade zaposlenih v Biotehniškem centru Naklo

Pripravila: Melita Ana Maček

wallpapersrang.com