Zdrave novičke - Page 3

Viri slik:

Slika na naslovnici:

wallpapermonkey.com

Slika stran 2 in 3:

desktopnexus.com

Slika stran 4 in 5:

mrwallpaper.com

Slika stran 5:

bellyblog.ca

Slika stran 6 in 7:

wordpress.com

Slika stran 6:

Marta Skoberne

Slikastran 8:

OblizniPrste.s

Slika stran 8, 9, 10 in 11:

http://zelenisvet.com/

Sliki stran 9:

m.slovenia.info

zelena-tocka.si

Sliki stran 10:

Okusno.je

Slika stran 11:

Slika na strani 12 in 13:

desktopnexus.com

Slika na strani 14 in 15:

desktopnexus.com

Slika stran 15:

fotolia.com

Slika na zadnji strani:

pinterest.com

KAZALO VSEBINE

Gripa in gripi podobne bolezni ..................... stran 4

Predlog za izlet - vtisi ................................... stran 6

Zdrav recept: Repa ........................................ stran 8

Koledar dni, povezanimi z zdravjem .......... stran 12

Koristne povezave ...................................... stran 14