Zdrave novičke - Page 16

"Hvaležnost se skisa kot mleko, če ni posoda, v kateri ga hranimo dlakocepsko čista."

Remy de Gourmont

Pridržujemo si pravico do sprememb in morebitnih pravopisnih napak.

Zdrave novičke so namenjene zaposlenim v Biotehniškem centru Naklo in obiskovalcem spletne strani www.bc-naklo.si. Izhajajo samo kot e-revija.