Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 99

-92 Pri spomenu dramskoga odgoja najčešće se misli da je njegov cilj postavljanje kazališne predstave prema tuđem ili vlastitome predlošku, no ”dramski odgoj je oblik učenja i poučavanja kroz dramsko iskustvo” i pri tome se misli i na ”odlazak u kazalište, igranje u kazališnoj predstavi, školovanje budućih dramskih umjetnika te rad školskih i amaterskih dramskih družina” (Lugomer 2008: 14). Cilj dramskoga odgoja nije stvaranje predstave, kao što je to cilj rada školske dramske skupine koja mora zadovoljiti zahtjeve školskih natjecanja i nastupa. Njegov je cilj rad na procesu, na savladavanju forme, igri i uporabi dramskih metoda i tehnika. Suvremena nastava zahtijeva iskustveno i suradničko učenje, što je temelj dramskoga odgoja i otuda neupitna potreba za uvođenjem dramskoga odgoja kao samostalnoga nastavnog predmeta. Nastavni predmet - Dramski odgoj Uvriježeno je mišljenje da je dramska skupina jedna od izvannastavnih aktivnosti u srednjoj školi koju učenici rado pohađaju. Vlastito iskustvo pokazalo mi je da polaznici dramske skupine rado prihvaćaju dramske metode, igre i načine učenja te ih prenose i u učionice ostalih nastavnih predmeta, jačaju samopouzdanje, razvijaju komunikacijske vještine, kritički promišljaju o svijetu oko sebe i grade vlastiti identitet. Također, u nastavi primjenjuju znanja i vještine stečene u radu dramske skupine, propituju i sudjeluju aktivno u nastavnome procesu te sam odlučila svoju 15-godišnju praksu u izvannastavnom radu dramske skupine podići na novu razinu, odnosno pokrenuti fakultativnu nastavu Dramskoga odgoja sa svim administrativnim izazovima koje pred nastavnika postavlja školski sustav. Nacionalni okvirni kurikulum iz 2011. pruža mogućnost formiranja izborne i fakultativne nastave Hrvatskoga jezika u čijem je planu i programu moguće ostvariti i nastavu Dramskoga odgoja. Izborni program verificira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema uputama za verifikaciju programa, a program fakultativne nastave odobrava Nastavničko vijeće škole. To je ujedno i jedina razlika u provođenju izborne i fakultativne nastave.