Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 98

Željka Župan Vuksan Uvod Dramski odgoj kao samostalni nastavni predmet ne postoji u hrvatskoj školskoj praksi, no on nije novost u hrvatskoj odgojno–obrazovnoj praksi. Provodi se u dramskim učilištima i studijima, a tek jedan oblik dramskoga rada odvija se u sklopu izvannastavnih aktivnosti poput školske dramske skupine, koju u većini slučajeva izvodi nastavnik Hrvatskoga jezika i to često ne prema vlastitim interesima i željama, već mu je izvannastavna aktivnost dodijeljena kao dopuna satnice. Do 2015. godine, odnosno do pokretanja Poslijediplomskoga specijalističkog studija dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu, nastavnici su svoje znanje stjecali na različitim radionicama, kazališnim kampovima ili vlastitim iskustvom u praktičnome radu. Od 2015. godine počinje sustavno obrazovanje dramskih pedagoga, a do tada je Hrvatski centar za dramski odgoj bio krovna institucija za njihovu edukaciju i stručno usavršavanje. Godine 2002. zbog promjene pravila sudjelovanja na školskim susretima učeničkoga dramskog stvaralaštva, HCDO prekida suradnju s tadašnjim Ministarstvom prosvjete i športa što je značilo i prekid zajedničke sustavne edukacije nastavnika, odgajatelja i ostalih pedagoga. No, prekid suradnje nije značio prekid djelovanja HCDO-a, naprotiv HCDO organizira radionice i stručna usavršavanja te svojim polaznicima pruža licencu, odnosno zvanje dramskoga pedagoga. Od ostalih ustanova ističu se Učiteljski fakultet, koji od svoga osnutka organizira kolegij Lutkarstvo i scenska kultura, zatim Studij socijalnoga rada Pravnoga fakulteta s metodičkim kolegijem Dramski izraz u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Vladimira Krušića. Tek 2010. godine usvajanjem Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje pružena je mogućnost sustavnoga uvođenja dramskoga odgoja u neposredni nastavni proces.