Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 97

-90 Željka Župan Vuksan Gimnazija Sesvete, Zagreb Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije zeljka.zupan.vuksan@icloud.com Iskustvo iz prakse FAKULTATIVNA NASTAVA DRAMSKOGA ODGOJA U SREDNJOJ ŠKOLI sažetak Suvremena škola zahtijeva od nastavnika i učenika jednaku aktivnost. Učenici više nisu pasivni promatrači nastavnoga procesa, već su njegovi aktivni sudionici koji istražuju, postavljaju pitanja, pronalaze odgovore, kritički promišljaju o svijetu oko sebe i aktualiziraju sadržaj poučavanja. Upravo takav pristup i sadržajno i načinom poučavanja pruža dramski odgoj. Rad govori o uvođenju nastavnoga predmeta Dramski odgoj u okvire nastavnoga procesa i to u sklopu fakultativne nastave u Gimnaziji Sesvete. Izložena su iskustva provedbe nastave tijekom jedne školske godine, objašnjene su poteškoće prilikom vrednovanja učeničkih postignuća te predložen model za sljedeću školsku godinu. Ključne riječi: dramski odgoj, fakultativna nastava, pedagoška dokumentacija, vrednovanje