Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 91

-84 medijima glazbe, plesa i pokreta, što direktno ukazuje na širenje interesa za različite oblike umjetnosti. U isto vrijeme ovaj rezultat ruši predrasude prema zatvorenosti tinejdžera prema izražavanju emocija fizičkom ekspresijom. Zahvale Zahvaljujem programu Erasmus+ koji je podržao ovo istraživanje; cijelom projektnom timu: Sanji Krsmanović-Tasić, Kristini Mlađenović, Jugoslavu Hadžiću, Oliveri Milojević, Jovani Mihić, Nikoli Koruga i Bojani Škorc; Osnovnoj školi Vuk Karadžić, Osnovnoj školi Ljubomir Nenadović, Osnovnoj školi Milan Rakić, Četvrtoj gimnaziji u Beogradu, Učeničkom domu poljoprivredne škole PKB; partnerima na projektu: Open circle (Mađarska), )eaterEtc (Cipar) i Sigma art (Rumunjska); CEDEUM timu; našim kolegama i prijateljima. Literatura Bazić, Bojana. 2013. Fenomen vršnjačkog nasilja i forme njegove manifestacije. U: Heritage, 35, str. 381 – 394. Beljanski-Ristić, Ljubica. 2015. O međunarodnom projektu DICE. U: Zbornik radova sa nacionalne konferencije sa internacionalnim učešćem, Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u edukaciji. BAZAART. 45-51. Beljanski-Ristić, Ljubica i Sanja Krsmanović Tasić. 2008. Drama/'eatre & Education, A Report Part I, Serbia. U: TENet Gr. Beljanski-Ristić, Ljubica, Sanja Krsmanović Tasić i Anđelija Jočić (CEDEUM). 2010 a. Making a World of Difference, A DICE resource for practitioners on educational theatre and drama. U: DICE Consortium, DICE. http://www.dramanetwork.eu/file/Education%20Resource%20long.pdf