Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 90

Nataša Milojević Nastavnici su objasnili da razrednici razgovaraju s učenicima o bullyingu i puštaju im razne videozapise na tu temu. Potvrdili su da su dramske radionice jako dobra mogućnost u prevenciji bullyinga u školama. Predložili su da se dramske radionice nastave. Radionice su neophodne za rad s učenicima, jer im mogu pomoći razviti osjećaj za različitosti i da promijene mehaničke, nesmotrene reakcije. Naveli su da su učenicima potrebne dramske radionice kao regularna praksa, koja bi ih navikla da djeluju van uopćenih pravila i pripremila ih da reagiraju kao skupina. Kada uklone barijere među sobom, učenici mogu pokazati svoju iskrenost i ljubaznost. Zaključak U ovome smo istraživanju ispitivali potrebu za DIE-om i TIE-om kao vidom uobičajene podrške u obrazovanju mladih. Dobiveni su rezultati pokazali da DIE i TIE imaju značajan potencijal u suočavanju mladih s problemima kojima su izloženi u svome okruženju. Posebno su značajni rezultati koji ukazuju na povećanje spremnosti da prihvate svoja iskustva u vezi s vršnjačkim nasiljem, što predstavlja prvi korak ka pronalaženju rješenja. Tijekom trajanja programa povećavao se broj učenika koji su priznali da su bili žrtve vršnjačkoga nasilja. U isto se vrijeme značajno promijenio odnos učenika prema nasilju. Učenici su počeli razvijati empatiju prema žrtvi i u isto se vrijeme opredjeljivali za aktivno djelovanje u svome okruženju, izlazeći iz uloge svjedoka koja je dominirala kao željena opcija u početku programa. Ovaj trenutak ukazuje na potencijal DIE-a i TIE-a u građenju kritičkoga mišljenja kod mladih, koji počinju aktivno rješavati probleme svoje zajednice. Posebno je značajna zainteresiranost mladih za dramski rad u okviru svojih škola u participiranju u stvaranju predstava, kao i u dramskim radionicama i procesima stvaranja njihovih predstava s temama koje njih zanimaju. Zanimljiv rezultat istraživanja je izražena zainteresiranost za rad u