Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 89

-82 Intervjui s nastavnicima Poslije odigrane predstave i odgovaranja na drugi upitnik intervjuirali smo nastavnike koji su gledali predstavu. Nastavnici su nam davali svoje prijedloge i objašnjavali učeničke reakcije na predstavu. Svi su intervjuirani nastavnici odgovorili da su predstave dobro prilagođene učeničkim problemima vezanim za bullying. Naglasili su da je naš umjetnički pristup istovremeno suptilan napad na učeničke emocije, da čini unutrašnji prostor za promjene i da daje novu dimenziju učenicima. Kazalište ne daje gledateljima izravne informacije što trebaju učiniti, ono predstavlja činjenice i ostavlja ih same da izgrade svoj doživljaj i donesu zaključke. Nastavnici su rekli da škole imaju dosta programa za sprječavanje bullyinga: školski psiholozi i pedagozi razgovaraju s učenicima, vode radionice, razrednici govore o problemima na satima, Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkoga razvoja šalje različite programe (najpopularniji je program Škola bez nasilja, uz podršku UNICEF-a), ali problem bullyinga je izrazito složen i potrebni su mnogi različiti pristupi. Nastavnici su se složili da je najbolje rješenje za svaki problem, uključujući i bullying, da se o njemu govori. Planiraju razgovarati s učenicima o predstavama. Nastavnici srpskoga jezika obećali su da će zadati učenicima pisanje eseje s impresijama o gledanoj predstavi. Svi su nastavnici bili zainteresirani za nastavak programa u svojim školama, kao jednoga od potrebnih alata za ispitivanje, sazrijevanje i učenje. Okrugli stolovi Tijekom obje faze projekta organizirali smo tri okrugla stola, koji su okupili nastavnike i učenike sudionike naših dramskih radionica. Glavni je razlog za organiziranje ovih okruglih stolova stvaranje prostora za otvoreni dijalog između nastavnika i njihovih učenika. Dijalog je bio moderiran postavljanjem pitanja vezanih za bullying, traženjem rješenja i efektu dramskih radionica u prevenciji bullyinga u školama.