Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 87

-80 Posljednja su tri pitanja pokazala koliko su učenici zainteresirani za DIE metode kao sredstvo istraživanja važnih tema u njihovim životima. Ista su pitanja bila u prvoj fazi i ponovljena su u drugoj s ciljem praćenja promjene odnosa učenika prema DIE-u. Rezultati 10. pitanja druge faze istraživanja potvrdili su prethodne rezultate da je više od 70 % učenika zainteresirano za nastavak rada s našim umjetničkim timom. U prvoj su fazi rezultati bili u rasponu od 85 % do 90 %. Učenici 6. i 7. razreda iz prve faze imali su najviše odgovora da (85 % i 90 %), a slično procjenjuju i u drugoj fazi, sad kao 7. i 8. razredi (82 % i 79 %). Dobiveni rezultati ukazuju na to da sudionici ostaju uglavnom zainteresirani za nastavak dramskih radionica. Isti su rezultati dobiveni i kada je u pitanju priprema predstave na temu koju bi učenici preporučili. Odgovori da kreću se između 76 % i 90 % u drugoj fazi i 74 % i 83 % u prvoj fazi. Učenici 6. i 7. razreda iz prve faze imali su najviše odgovora da – 74 % i 84 %, a slično procjenjuju i u drugoj fazi, sad kao 7. i 8. razredi – 86 % i 90 %. Rezultati su pokazali da su učenici postali malo više zainteresirani za pripremu predstave sa svojim temama. Učenici su bili zainteresirani za dramske radionice koje sadrže kretanje, ples ili glazbu više od 58 % u drugoj fazi, a više od 70 % u prvoj fazi. Učenici 6. i 7. razreda iz prve faze imali su frekvencije 83 % i 100 % da odgovora, a iste ocjene 7. i 8. u drugoj fazi 62,5 % i 63 %. Rezultati su pokazali da su učenici bili manje zainteresirani za dramske radionice koje sadrže ples, pokret ili glazbu nakon gledanja druge predstave u formi mjuzikla. Razlog za ovaj pad zanimanja može biti slabljenje samopouzdanja (Slika 4 b).