Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 86

Nataša Milojević 5. Jesi li nekad bio/bila nasilan/nasilna na mrežnim stranicama? 6. Što je najbolje rješenje za žrtvu cyberbullyinga? šutjeti o problemu razgovarati s profesorom, psihologom… razgovarati s prijateljem, prijateljicom razgovarati s roditeljima Učestalost sudionika koji bi izabrali ulogu žrtve, ako bi igrali u predstavi, raste od 7. do 2. razreda (s 14 % na 39 %). Učestalost sudionika koji bi izabrali ulogu promatrača smanjuje se s 28 % (7. razred) na 11 % (2. razred). Sudionici u osnovnoj školi bili su zainteresiraniji za igranje uloge nastavnika, nego u srednjim školama; što je u korelaciji s odnosom učenik - nastavnik koji se mijenja s godinama. Postotak učenika zainteresiranih za ulogu nasilnika varira od grupe do grupe, a najprisutniji je u 1. razredu srednje škole, što potvrđuje opažanje da se broj nepovoljnih manifestacija ponašanja povećava u nepredvidivim okolnostima novoga školskog okruženja (Kaukiainen i dr. 1999). Smatramo bitnim to što se, vjerojatno pod utjecajem projekta, uloga koju učenik smije i želi igrati promijenila od promatrača (pasivnost) prema akterima, a spremnost na igranje uloga, čak i žrtve, možda pokazuje hrabrost učenika da se suoče (makar u igranim okolnostima) s potencijalno stvarnom situacijom. Usporedba stavova učenika prema igranju uloga nasilnika, žrtve i promatrača pokazala je veliku promjenu između prve i druge faze istraživanja. U prvoj su fazi sudionici bili najzainteresiraniji za igranje uloge promatrača. U drugoj fazi zanimanje za ulogu promatrača značajno se smanjuje, sa 60 % - 75 % na 22 % - 27%. Dobiveni rezultati mogu ukazati da TIE ima utjecaj na bolje razumijevanje problema cyberbullyinga među mladima.