Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 80

Nataša Milojević Ogovaranje je ocijenjeno najvišom ocjenom; provokativne su fotografije bile na drugome mjestu; a prilozi na trećem mjestu. Dobiveni rezultati pokazuju jaku povezanost i paralelu između realnoga i virtualnoga svijeta uzimajući u obzir da su učenici, kao najprisutnije vršnjačko nasilje ocijenili verbalno i socijalno te prisustvo cyberbullyinga u realnoj učeničkoj sredini. Oko 40 % ispitanika odgovorilo je da im je poznat neki slučaj cyberbullyinga u njihovoj školi, a oko 10 % da je postavilo neki kompromitirajući sadržaj na internet (Slika 3 a). Slika 3 a. Prvi upitnik iz druge faze istraživanja; blok 2; 7. i 8. razredi osnovne škole i 1. i 2. srednje škole označeni su simbolima VII, VIII, Ims i IIms 1. Jesi li prisustvovao/prisustvovala nekom obliku vršnjačkoga nasilja tijekom prošle šk. godine? 2. Ocijeni na skali od 1 do 5 zastupljenost oblika vršnjačkoga nasilja u svome razredu? verbalno fizičko socijalno cyberbulling RAZRED 3. Jesi li nekada vidio/vidjela nasilni sadržaj na mrežnim stranicama? RAZRED 4. Ocijeni na skali od 1 do 5 nasilne sadržaje koje si vidio na mrežnim stranicama? fotografije videozapisi ogovaranja RAZRED RAZRED