Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 79

-72 Blok 1 iz druge faze Učenici su odgovarali na prvi upitnik prije gledanja predstave. Dobiveni su rezultati pokazali koliko su sudionici naučili o bullyingu tijekom prve faze; koliko su bili informirani o cyberbullyingu i koliko imaju iskustva u drami u obrazovanju. Pitanja su slično koncipirana kao i u upitniku iz prve faze kako bi se lakše pratile promjene. Dobiveni su rezultati pokazali da je bullying najfrekventniji u 7. razredu (61 %). Najniže prisustvo bullyinga pokazuju rezultati dobiveni od 2. razreda (29,5 %) srednje škole, a 8. razred i 1. razred srednje škole bili su u sredini (53 % i 44 %). Kontrolna je skupina odgovorila s da u 35 % slučajeva. Rezultat je u skladu rezultatima prethodnih istraživanja koja ukazuju na najvišu zastupljenost vršnjačkoga nasilja u ranom adolescentskom uzrastu između jedanaeste i dvanaeste godine (Popadić 2009). Također je prisutna razlika među učenicima istoga uzrasta, koja ukazuje da se kod sudionika programa povećalo uviđanje vršnjačkoga nasilja i spremnost na razgovor o njemu. Svakako, u okviru programa prevencije poznate su nam akcije koje su poduzele službene državne institucije kao i nevladin sektor, ali vjerujemo da je ova metoda drugačija jer provocira emocionalna iskustva, stoga vjerujemo da je imala utjecaja u otvaranju ovoga problema i prevenciji bullyinga. Sve su testirane skupine najviše ocijenile verbalno nasilje, a najniže internetsko nasilje. Dobiveni rezultati padaju od 7. razreda osnovne škole ka 1. razredu srednje škole. Najviše vršnjačkoga nasilja prisutno je u odgovorima učenika 7. razreda i mogle bi se objasniti specifičnošću socioemocionalnoga stanja u adolescentskom periodu koje u svom repertoaru ima i agresivno ponašanje (Goleman 2006). Rezultati su pokazali da su sve grupe imale, u više od 50 % slučajeva, iskustva sa cyberbullyingom. Tražili smo učenike da ocijene koliko često vide provokativne fotografije, priloge i ogovaranja na internetu. Najviše su ocjene za sve kategorije dobivene od učenika 1. razreda srednje škole.