Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 78

Nataša Milojević Rezultati T-testa ukazuju da je eksperimentalna skupina u značajnoj mjeri zainteresiranija za nastavak provođenja dramskih radionica u njihovoj školi, za razliku od kontrolne (koja nije prisustvovala predstavi). Utjecaj je programa na eksperimentalne skupine statistički odobren, T = 49,00, df = 1, p < 0.01. Uočljivo je da se među pozitivnim efektima programa nalazi povećanje interesa učenika za uključivanje u slične kreativne aktivnosti. Rezultat ukazuje na mogućnosti razvijanja novih oblika rada na problemu vršnjačkoga nasilja i poboljšanje školskoga ozračja. Eksperimentalna je skupina, također, znatno zainteresiranija za pripremanje predstava prema prijedlogu njihovih tema, nego kontrolna skupina. Utjecaj je programa statistički odobren, T-test = 11,77, df = 1, p < 0.02. Ovaj je rezultat u suglasnosti s prethodnim i povezan je s povećanjem interesa učenika za specifične oblike rada. Također je pokazano da postoji potreba za uvođenjem novih oblika rada s učenicima. Eksperimentalna je skupina znatno zainteresiranija i da se okuša u budućem radu u novim umjetničkim medijima. Utjecaj je programa na eksperimentalnu skupinu statistički odobren, T = 11,77, df = 1, p < 0.05. Druga faza U drugoj smo se fazi istraživanja odlučili fokusirati na temu cyberbullyinga, temu koja se pokazala izrazito značajnom tijekom interaktivnoga dijela prve predstave. U interaktivnome dijelu prve predstave smo, naime, dijelili sudionike u skupine i pozivali ih da pripreme kratke dramske situacije koje tematiziraju najreprezentativnije situacije bullyinga u njihovome razredu. U scenama koje su predstavili uvijek je netko od likova fotografirao/snimao situacije bullyinga mobilnim telefonom. Druga je faza istraživanja započela u novoj školskoj godini. Sudionici su bili učenici iz 7. i 8. razreda osnovne škole, koji su sudjelovali u prvoj fazi istraživanja, i nova skupina učenika iz 1. i 2. razreda srednje škole.