Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 76

Nataša Milojević Najviše se sudionika izjasnilo da bi, da su u prilici da igraju u predstavi, igrali ulogu promatrača (od 50 % do 73 % učenika koji su sudjelovali na radionici). Kontrolnoj je skupini postavljeno pitanje koju bi ulogu voljeli igrati u predstavi o bullyingu: nasilnika, žrtvu ili promatrača? Čak 81 % ispitanika odgovorilo je da bi voljeli igrati ulogu promatrača. Zanimljivo je primijetiti da su učenici na isto pitanje za vrijeme radionica odgovorili da bi većina izabrala ulogu žrtve. Od 84 % do 91 % učenika odgovorilo je da su zainteresirani nastaviti sudjelovati na dramskim radionicama. Kontrolna je skupina također odgovorila da bi voljeli sudjelovati na dramskim radionicama koje tematiziraju bullying (87 %). Rezultati pokazuju da su učenici zainteresirani za pripremanje predstave s temom koju oni predlože. Ti su rezultati u skladu s našom idejom da primjenom kreativnoga dramskoga procesa pripremamo predstavu s učenicima. Kreativni dramski proces podrazumijeva ciklus dramskih radionica kojim se prikupljaju i razvijaju osobni materijali sudionika (ideje, stavovi, impresije, sugestije itd.). Ovaj materijal skupina zajedno s facilitatorima prerađuje i razvija do finalne izvedbe. Rezultati su pokazali da je većina učenika zainteresirana za sudjelovanje u radionicama koje sadrže ples, pokret i glazbu (od 80 % do 87 %). Čak 70 % učenika iz kontrolne skupine također je odgovorilo pozitivno. Rezultati pokazuju da su učenici zainteresirani za različite kazališne načine izražavanja (Slika 2 b).