Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 72

Nataša Milojević Rezultati T-testa ukazuju na statističku razliku prije i poslije testa. Nakon praćenja našega programa sudionici su bolje prepoznali prisustvo nasilnih scena u školi. T-test = 7,7; df = 1, p < 0.05. Možemo zaključiti da je efekt projekta postignut, jer su sudionici počeli manje okretati glavu od nasilnih scena i suočavati se s uzrocima nasilja u školi. Uspoređivanje eksperimentalne post-test skupine i drugih skupina ukazuje na statističke razlike. Postoji značajna statistička razlika između kontrolne skupine, eksperimentalne pre-test skupine (testiranih kao jedna skupina) i eksperimentalne post-test skupine (nakon primjene projekta). T-test pokazuje razlike među post-test skupine i svih drugih skupina. T-test = 5,73, df = 2, p < 0,03. Ne pokazuje se statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne skupine u inicijalnoj fazi (pre-test), prije primjene projekta. T-test kontrolna - eksperimentalna skupina = 5,69, df = 1, p < 0,11. Rezultati ukazuju da kontrolnu i eksperimentalnu skupinu u inicijalnoj fazi, možemo statistički tretirati kao istu skupinu ispitanika koji se na isti način prihvaćaju kao žrtve vršnjačkoga nasilja. Utjecaj je projekta vidljiv i na razini spremnosti sudionika u prihvaćanju svoje pozicije žrtve vršnjačkoga nasilja. Jedan od pozitivnih utjecaja projekta moglo bi biti stvaranje sigurnoga okruženja koje ohrabruje učenike da uvide problem nasilja i razgovaraju o osobnim iskustvima u vezi s nasiljem u školi. Predstava Ranac Nakon što su učenici odgovorili na opisani upitnik, odlazili smo u učionice u kojima su se izvodile predstave. Predstava koju smo izvodili u prvoj fazi istraživanja zove se Ranac i realizirana je u formi fizičkoga teatra. Problem vršnjačkoga nasilja predstavljen je nizom scena u kojima je ponavljan u različitim oblicima, do vrhunca: najdirljivija je scena koja