Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 70

Nataša Milojević su rezultati pokazali koliko su učenici informirani u vezi s nasiljem i bullyingom. Dobiveni rezultati pokazuju da je više od 55 % ispitanika prisustvovalo situacijama nasilja (kao nasilnici, žrtve ili promatrači). Više je bilo žrtava verbalnoga, nego fizičkoga nasilja, ali razlika između ove dvije kategorije nije velika. Nasilje se najčešće događa u školskome dvorištu (od 46 % do 63 %) 1 i u školskim hodnicima (od 37 % do 56 %), a manje u učionici (od 19 % do 34 %) i u školskome WC-u (od 9 % do 23 %). Zabrinjavajući su rezultati koji ukazuju da je između 22 % i 37 % sudionika bilo žrtva nasilja. Učenici 5. i 6. razreda sebe su više identificirali kao žrtve (od 32 % do 37 %), nego učenici 7. i 8. razreda (od 22 % do 24 %). Većina je učenika odgovorila da se u školi razgovara o bullyingu (od 61 % do 80 % pozitivnih odgovora). Rezultati su također pokazali da ispitanici 5. razreda manje pričaju o bullyingu u školi (61 %) u odnosu na starije učenike. Zanimljivo je da su rezultati pokazali kako su mlađi sudionici naveli da imaju više iskustva nego stariji; više od 50 % učenika 5. razreda odgovorilo je s da. Prema rezultatima možemo utvrditi da je dramsko obrazovanje ipak prisutno u školama u različitim oblicima rada (Slika 1). 1 Navedeni su postotci u rasponu od manjih do većih jer smo se odlučili za odvojeno predstavljanje rezultata ispitanika različite dobi.