Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 69

-62 (5) Blok 5 obuhvatio je intervjue s nastavnicima koje smo provodili poslije svake odigrane predstave u školama, a odnosili su se na učeničke reakcije tijekom i nakon gledanja predstave, temu koju obrađujemo i na obrazovni kapacitet našega programa. Na svakoj je izvedbi odigranoj u školi uvijek prisustvovao najmanje jedan nastavnik. Tijekom projekta organizirana su tri okrugla stola za nastavnike i učenike i intervjui za nastavnike. Okrugle stolove za nastavnike i njihove učenike organizirali smo po završetku ciklusa predstava u svakoj školi, tijekom kojih smo razgovarali s nastavnicima o provedenom programu. Statistička obrada Da bismo provjerili razlike između dobivenih vrijednosti u tretiranim kontrolnim skupinama, usporedili smo rezultate pomoću T-testa. Statističku je analizu provela psihologinja prof. dr. sc. Bojana Škorc. REZULTATI I RASPRAVA Poslije skupljanja upitnika i intervjua, usporedbom podataka dobili smo sljedeće rezultate: Prva faza Prva je faza istraživanja bila fokusirana na markiranje prisustva vršnjačkoga nasilja u razredima osnovnih škola. Osnovni je cilj bio da se učenike navede na razmišljanje o prisustvu vršnjačkoga nasilja u njihovim razredima i utvrđivanje učestalosti prisutnosti ove pojave. Blok 1 iz prve faze Učenici bi odgovorili na prvi upitnik prije izvođenja predstave. Dobiveni