Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 68

Nataša Milojević tome koliko su naučili prisustvujući predstavi, jesu li su zainteresirani za nastavak rada u projektu itd. (4) Blok 4 sastojao se od upitnika s pitanjima prilagođenima za kontrolne skupine učenika koji nisu sudjelovali na predstavama s ciljem dobivanja podataka usporedivih s podatcima dobivenim od sudionika programa. (5) Blok 5 obuhvatio je intervjue s nastavnicima koji su zajedno s učenicima gledali predstave. Druga je faza uključila pet blokova: (1) Blok 1 sačinjavao je upitnik s 9 pitanja osmišljenih tako da se dobiju informacije o tome koliko je učenicima bliska tema cyberbullyinga i koliko su učenici koji su već bili obuhvaćeni istraživanjem u prvoj fazi napredovali u grupnoj komunikaciji, tj. mogu li uspješnije prepoznavati problem vršnjačkoga nasilja u svojim razredima. (2) Blok 2 činile su predstave koje su izvođene u školama, prije ili poslije nastave, u trajanju od 90 min. Predstave na temu cyberbullyinga izvodili su umjetnici i bile su interaktivne, u formi TIE-a. (3) Blok 3 podrazumijeva ispitivanje putem upitnika od 12 pitanja pripremljenih tako da pokažu koliko su učenici sposobni razumjeti probleme cyberbullyinga u svojim razredima, pričati o njima itd. Važna su pitanja bila i u vezi s upotrebom TIE-a kao metode istraživanja, učenja i izražavanja učeničkih problema, osjećanja, potreba itd. (4) Blok 4 sastojao se od ispunjavanja upitnika s pitanjima prilagođenima za kontrolne skupine učenika, koji nisu sudjelovali na predstavama, s ciljem dobivanja podatka usporedivih s podatcima dobivenim od sudionika programa.