Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 67

-60 osnovne škole i među učenicima i nastavnicima iz jednoga beogradskog srednjoškolskog doma. Kontrolne su skupine bile sastavljene od 30-ak učenika različitih uzrasta, koji nisu gledali predstave, u svakoj školi. Svi rezultati istih razreda su zbrojeni i obrađivani kao jedna skupina. Svi rezultati kontrolnih podskupina obrađivani su kao jedna skupina. Postupak Istraživanje se sastojalo od dvije faze i trajalo je dvije godine. Program je u obje faze bio sačinjen od pet blokova: (1) upitnici za učenike, koji se popunjavaju prije prisustvovanja predstavi; (2) izvođenje predstave; (3) upitnici za učenike, koji se popunjavaju poslije predstave; (4) upitnici za kontrolnu skupinu učenika, koje popunjavaju učenici koji nisu prisustvovali predstavi i (5) rasprava s nastavnicima. Prva je faza provedena u prvoj godini istraživanja, s učenicima osnovnih škola (od 5. do 8. razreda). Druga je faza nastavljena sljedeće godine i obuhvatila je učenike od 7. do 8. razreda (koji su bili 6. i 7. razred prethodne godine) i nove učenike iz srednjih škola. Prva je faza uključila pet blokova: (1) Blok 1 sastojao se od upitnika sa 7 pitanja osmišljenih da pruže informacije o tome koliko je učenicima bliska tema vršnjačkoga nasilja. (2) Predstave su izvođene na školskim satima (blok 2). Predstave su bile u TIE obliku i bavile su se temom vršnjačkoga nasilja, izvodili su ih umjetnici i dramski pedagozi. (3) U bloku 3 ispitani su učenici nakon predstave: upitnik se sastojao od 12 pitanja pripremljenih tako da pruže informacije o tome koliko su učenici spremni pričati o osobnim iskustvima u vezi s vršnjačkim nasiljem, kao i o