Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 66

Nataša Milojević CEDEUM je jedan od dvanaest partnera na projektu DICE (Drama Improves Lisbon Key Competencies in Education – Drama unapređuje ključne lisabonske kompetencije u obrazovanju). Projektni tim predvođen Ljubicom Beljanski- Ristić, Sanjom Krsmanović-Tasić i Anđelijom Jočić proveo je istraživanje i dokazao da drama unapređuje ključne kompetencije u obrazovanju djece (Beljanski-Ristić i dr. 2010 a i 2010 b). Projekt Zajedništvo Istraživanje u okviru projekta Zajedništvo, autorice Sanje Krsmanović-Tasić, koji će ovdje biti šire predstavljen, provođen je prije i poslije TIE-sesija koje su provodili umjetnici i dramski pedagozi Hleb teatra. U prvoj je fazi istraživanja ispitano prisustvo fizičkoga i verbalnoga nasilja, a u drugoj fazi internetskoga nasilja. Prva faza istraživanja bavila se učenicima osnovnih škola od 5 do 8. razreda (od 11 do 14 godina) i njihovim nastavnicima a cilj joj je bio proučavanje učestalosti različitih tipova nasilja u školama. Druga faza bavila se učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola i 1. i 2. razreda srednjih škola (od 13 do 16 godina) s ciljem prevencije internet nasilja - cyberbullyinga. Cilj istraživanja Cilj istraživanja bio je potaknuti dijalog između učenika i njihovih nastavnika u vezi s vršnjačkim nasiljem. U istraživanju su korištene osnovne metode drame u obrazovanju (DIE) i kazališta u obrazovanju (TIE) kao glavna sredstva u radu. Uzorak U istraživanju je sudjelovalo ukupno 523 učenika oba spola, od 5. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole, kao i njihovi nastavnici. Istraživanje je provedeno među učenicima i nastavnicima iz tri beogradske