Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 65

-58 Potaknuti postojećim istraživanjima o utjecaju drame u obrazovanju na društveno ponašanje, komunikaciju i suradnju u grupi (Way 1981; Fekkes 2006), odlučili smo isprobati potencijal drame u obrazovanju (drama in education; DIE ) i kazališta u obrazovanju (theatre in education; TIE ) na prevenciju vršnjačkoga nasilja. Drama u obrazovanju pruža jedinstvena i nezamjenljiva iskustva i osjećaje, koji rezultiraju mnogo efikasnijim obrazovanjem (Best 1996). Koristeći se tehnikama drame, učenicima je dana prilika da istraže i otkriju sebe i svijet oko sebe te da se zaštite od posljedica koje prate situacije koje istražuju (Edmiston 2000; Mavroudis i Bournelli 2016). Centar za dramu u edukaciji i umjetnosti CEDEUM osnovan je 1999. godine kao udruženje koje ujedinjuje kazališne i druge umjetnike, pedagoge, psihologe, nastavnike, socijalne radnike, stručnjake novih medija i druge u interesu promoviranja drame i umjetnosti u obrazovanju. CEDEUM ima široku mrežu suradnika, kako iz Beograda, tako i iz cijele zemlje. CEDEUM je član, kao i nacionalni centar Internacionalne asocijacije za dramu/kazalište i edukaciju (International association for drama/theatre and education) IDEA. CEDEUM intenzivno surađuje i razmjenjuje iskustva na regionalnome i međunarodnome planu zajedničkim projektima s organizacijama na umjetničkome, kreativnome i obrazovnome polju, posebno na polju drame/kazališta u obrazovanju, interkulturalnoga dijaloga i komunikacije, obrazovanja za mir i razvoj, ljudska i dječja prava itd. CEDEUM je naročito angažiran u obrazovanju nastavnika i umjetnika u dramskome području. Ljubica Beljanski-Ristić, kao jedna od ključnih figura CEDEUM -a, sudjelovala je i u projektu UNICEF -a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Škola bez nasilja koji je u značajnoj mjeri doprinio uvođenju tehnika forum-teatra Augusta Boala u srpske škole (Beljanski- Ristić i Krsmanović-Tasić 2008; Beljanski-Ristić 2015; Mađarev 2015).