Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 63

-56 Najčešći oblici nasilja su: verbalno, psihičko i socijalno nasilje. Oblici verbalnoga nasilja su: prijetnje, nazivanje ružnim imenima, uvrede, ismijavanje, zadirkivanje, davanje neugodnih komentara itd. Fizičko nasilje uključuje: udaranje, povlačenje za kosu, guranje, šamaranje, pljuvanje, griženje itd. Socijalno je nasilje usmjereno na isključivanje određenoga pojedinca iz vršnjačke grupe, najčešće koristeći se prijetnjama i širenjem glasina (Glumbić i Žunić-Pavlović 2008; Bažić 2013). Škole bi trebale biti neka vrsta utočišta od vršnjačkoga nasilja, jer je školsko okruženje važna zona socijalizacije u kojoj se učenici izražavaju i grade svoje društvene veze važne za prevenciju nasilja i problema u ponašanju. U periodu od 2006. do 2013. godine u 50 osnovnih škola u Srbiji realiziran je program Škola bez nasilja koji je uključivao učenike, nastavnike, psihologe i pedagoge, a provodio ga je UNICEF i Ministarstvo omladine i sporta. Dobiveni su rezultati pokazali da je od 48 % do 80 % djece imalo neka iskustva u vezi s vršnjačkim nasiljem. Nasilje među odraslima vidjelo je 35,7 % učenika, a 42 % učenika svjedočilo je verbalnoj agresiji učenika nad nastavnicima. Srpskim je nastavnicima potrebno više akademskih i profesionalnih priprema za prevenciju vršnjačkoga nasilja u školama. Nastavnici su više senzibilizirani za verbalno i fizičko nasilje, ali u manjoj mjeri primjećuju probleme izazvane ostalim vrstama nasilja (Popadić i dr. 2013). U području mrežnih oblika komunikacije, 2013. godine 89 % učenika osnovnih škola i 92 % učenika srednjih škola u Srbiji imalo je profile na nekima od društvenih mreža. Čak 62 % učenika osnovnih škola i 82 % učenika srednjih škola u Srbiji koji se koriste internetom, svakodnevno su bili suočeni s određenim rizicima. Rizične situacije bile su: sklapanje prijateljstava s nepoznatim osobama (46 % učenika osnovnih i 71 % učenika srednjih škola), chatanje s nepoznatim osobama (28 % učenika osnovnih i 56 % učenika srednjih škola), dopisivanje s nepoznatim osobama SMS porukama (27 % učenika osnovnih i 47 % učenika srednjih škola).