Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 62

Nataša Milojević Uvod Svakodnevna istraživanja iz različitih izvora pokazuju da je vršnjačko nasilje u srpskim školama prisutno na svim razinama (predškolsko obrazovanje, osnovna i srednja škola). Podatci pokazuju da je oko 45 % učenika bilo žrtva vršnjačkoga nasilja (Đokić 2016). Problemi s nasiljem uključeni su u sve dijelove srpskoga društva. Teško je naći rješenje za tako težak i kompleksan problem te se on mora tretirati na sve moguće načine. Kada govorimo o vršnjačkome nasilju, termin kojim se često koristi u literaturi je bullying i podrazumijeva naglašenu agresiju prema slabijima, gdje napadač i napadnuta strana mogu biti individua ili skupina. Ne postoji riječ u srpskome jeziku koja može potpuno opisati značenje riječi bullying, najčešće se prevodi kao uznemiravanje, maltretiranje ili vršnjačko nasilje. Ako se radi o fizičkim napadima koji se ne ponavljaju i u kojima nema nesrazmjera moći, oni se ne mogu klasificirati kao vršnjačko nasilje, već samo kao agresivno ponašanje (Glumbić i Žunić-Pavlović 2008; Đorić 2009). Ekspanzija u korištenju društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina omogućila je pojavu nove vrste vršnjačkoga nasilja zvanoga elektronsko, digitalno ili internet-nasilje - poznatijeg kao cyberbullying (Kuzmanović i dr. 2016). Postoje mnoge definicije nasilja i zbog toga nije moguće pričati o univerzalnoj i generalno prihvaćenoj definiciji ovoga termina. Također, postoje brojna terminološka preklapanja u konceptu definicije agresije, nasilja i maltretiranja (Đurišić 2015). U jezgri je svih tih definicija nasilno ponašanje kao namjerna i ponavljajuća demonstracija fizičke i verbalne agresije koja ima za cilj izazivanje fizičke povrede, psihološke boli i patnje ili testiranje kontrole i moći nad drugom osobom (Davidović 2012; Popović- Ćitić 2006). Vršnjačko nasilje kao poseban oblik nasilja, pokazuje da su važni elementi vršnjačkoga nasilja trajni negativni utjecaji i nejednaki odnosi moći između sudionika, što znači da nasilje predstavlja repetitivne akcije, koje vrše jače osobe nad slabijim osobama.