Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 61

Nataša Milojević -54 Centar za dramu u edukaciji i umetnosti (CEDEUM), Beograd natasa.bazaart@gmail.com Izvorni znanstveni rad POTREBA ZA UVOĐENJEM DRAME I KAZALIŠTA U OBRAZOVANJU KAO OBLIKA USTALJENE PRAKSE U OBRAZOVANJU MLADIH, PRIKAZANA NA MODELU PREVENCIJE VRŠNJAČKOGA NASILJA sažetak U ovome radu prikazujemo rezultate istraživanja provedenoga u okviru dvogodišnjega projekta Zajedništvo posvećenoga prevenciji vršnjačkoga i nasilja putem interneta među mladima osnovnih i srednjih škola na području Beograda. Cilj je istraživanja ukazati na značaj dramske edukacije kao ustaljenoga oblika rada s mladima, koji može pomoći u nadilaženju problema s kojima se oni suočavaju. Istraživanje je provedeno u vidu ankete za učenike, koje su popunjavane prije i poslije participativnih predstava kojima su prisustvovali, rasprava i okruglih stolova. Rezultati istraživanja ukazali su na povećanje sposobnosti mladih u prepoznavanju nasilja kod sebe i drugih, ali i na jačanje samopouzdanja da se suoče s činjenicom da su bili žrtve ili nasilnici. Najznačajniji je rezultat gotovo beziznimna zainteresiranost mladih za nastavak dramskoga rada. Ključne riječi: dramska edukacija, kazalište u obrazovanju, participacija, vršnjačko nasilje