Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 506

Organizator Simpozija Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Partneri u organizaciji Teatar Tirena Hrvatski centar za dramski odgoj Lektura Maša Rimac Jurinović (hrvatski jezik) Ivana Cindrić i Nada Kujundžić (engleski jezik) Vizualno oblikovanje naslovnice i e-izdanja Rimac Lemac, Obrt za dizajnerske djelatnosti Programski odbor Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu Doc. Jelena Sitar Cvetko, Pedagoški fakultet u Kopru, Slovenija Mr. sc. Ines Škuflić-Horvat, Teatar Tirena, Zagreb Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u   Zagrebu Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu