Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 5

2. Od igre do predstave - 190 Ana Marija Cimaš: Dramatizacijom do kvalitetnoga socio-emocionalnoga razvoja - 198 Slavica Benčik: Razlog za nadu - petkom u Azilu za pse - 220 Božica Knežević i Mirsada Accad: Ovako mi to radimo 3. Izazovi vrednovanja - 248 Vedrana Juroš: Što se sve procjenjuje u dramskome stvaralaštvu djece nižih razreda osnovne škole? -266 Ines Matić: (Samo)vrednovanje rada u dramskoj skupini bez vodstva dramskoga pedagoga -280 Katja Petrović: Za koga se izvode školske predstave - 296 Goran Smoljanović: Igrom do LiDraNa - 308 Milan Mađarev: Vrednovanje u dramskome stvaralaštvu za djecu i mlade - 324 Tanja Novak: Stavovi kazališnih umjetnika prema tabu-temama u kazalištu za djecu i mlade