Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 496

Marina Petković Liker 3. Svaki je izvedbeni čin neki rizični pokušaj. Predstava ponekad može ne uspjeti iako smo uložili puno truda, a ponekad s vrlo malo truda može uspjeti ili barem prividno uspjeti. 4. Predstave se (uglavnom) izvode za publiku, za neke određene gledatelje i nisu same sebi svrha. Stoga je ono što se dogodi u komunikacijskom prostoru između predstave (izvođača, autora, voditelja) i publike specifično iskustvo o kojemu je razgovor potreban i jednoj i drugoj strani. - Ne procjena, nego evaluacija, vrednovanje, analiza, razgovaranje i dijeljenje doživljaja o onome što se dogodilo u vremenu i prostoru predstave na obje strane. 5. Dramskopedagoški rad u sklopu izvannastavnih aktivnosti učenika u osnovnim i srednjim školama često je usmjeren na nastajanje predstave, odnosno dramsko-scenske ili kazališne izvedbe. Najčešća svrha takvih predstava jest upotpuniti prigodni program školskih priredbi. Voditelji dramske skupine pod pritiskom su slaganja neke zgodne i zabavne predstave koja će razveseliti roditelje i djelatnike škole, po mogućnosti sve. Na tome mjestu voditelj često nema vremena ni prostora s učenicima uroniti u dublji proces dramskoga stvaralaštva, već (ako ima sreće) pronađe neki zgodni tekst ili (ako je dovoljno vješt) sjedne i sam ga napiše, a onda s učenicima uvježbava kako se taj tekst igra, odnosno govori. Iz toga proizlaze dva problema: 1. manjak vremena i posvećenosti dramskopedagoškom radu iz kojega bi se mogla razviti kvalitetna predstava. i 2. posezanje za sigurnim kazališnim rješenjima.