Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 485

- 480 Osvrti na radionicu: Kako razgovarati o predstavi u kojoj igraju djeca i/ili mladi? upravo u toj svijesti, odnosno spoznaji o važnosti poznavanja procesa rada grupe, leži osnovna razlika u procjenjivanju. Razgovarajući o procjenjivanju, zaključili smo da bi bilo poželjnije da se članovi ocjenjivačkoga povjerenstva na zajedničkom okruglom stolu pri prosudbi fokusiraju na rad skupine, a da eventualne konkretne kritike voditelju na njegov dramaturško-režijsko-pedagoški rad iznesu njemu osobno bez polaznika, kako mu ne bi rušili autoritet i što se nipošto ne bi trebalo događati. Zaključili smo da je dobar početak razgovora o predstavi prilikom procjenjivanja razgovor sa skupinom o procesu rada, jer se takvim pristupom daje na važnosti skupini. Taj razgovor može započeti pitanjima poput: Koliko dugo djelujete kao skupina?, Koliko često imate probe?, Koliko ste dugo pripremali predstavu?, Jeste li zadovoljni svojom ulogom? i slično. Sve ovo ne znači da se o predstavi u kojoj igraju djeca i mladi ne treba govoriti kritički i da voditelji ne trebaju biti spremni čuti i poslušati dobronamjernu kritiku. No, pitanje je po kojim kriterijima vrednovati nastup djece i mladih te procijeniti kvalitetu njihove izvedbe? Složili smo se da su kriteriji isti kao i za profesionalnu produkciju, ali uzimajući u obzir producentsko-vremenske okvire u kojima je predstava nastajala. Tijekom radionice analizirali smo, uz pomoć snimki, sve predstave koje smo pogledali na Simpoziju do održavanja radionice te smo analizirajući potvrdili teze oko kojih smo se prethodno složili. Analizirali smo u predstavama pet konstitutivnih elemenata kazališnoga čina kako ih je definirao Branko Gavella, a oni su: dramski tekst, glumci, redatelj, scenografija i publika. Pod pojmom dramski tekst analizirali smo tekst, ideju ili predložak po kojoj je predstava nastala. Uzeli smo u obzir atraktivnost naslova, primjerenost teme uzrastu, dramaturšku strukturu i adekvatnost jezika. U slučaju dramaturške obrade osvrnuli smo se na izvornik i koliko se predstava od njega odmaknula te na koji način i je li to urodilo dobrim