Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 484

Frana Marija Vranković OD GLEDANJA DO VREDNOVANJA U prvome dijelu radionice Kako razgovarati o predstavi u kojoj igraju djeca i/ili mladi? Kako procijeniti kvalitetu predstave u kojoj igraju djeca i/ili mladi? raspravljali smo o pojmu umjetničko djelo i je li dijete sposobno kreirati umjetničko djelo te možemo li stoga dječji uradak procjenjivati kao umjetničko djelo. Razgovarali smo i o tome može li biti i je li nužno školska predstava umjetničko djelo te raspravljali o svrsi predstava u kojima igraju djeca ili mladi. Zaključili smo kako ne možemo donijeti jedan zaključak, odnosno da školska predstava može doseći visoku umjetničku razinu, ali da joj to ne treba nužno biti ni cilj, ni zadatak ni interes. Također, zaključili smo da glavni cilj rada s djecom ili mladima ne mora biti isključivo predstava kao finalni proizvod, već da je ključan proces rada u kojem je u fokusu dijete ili mlada osoba, a ne proizvod koji on stvara. Pokušali smo pobrojiti što sve dijete ili mlada osoba dobiva scenskim nastupom, koliko ga on može osloboditi, stvoriti mu osjećaj pripadnosti itd. Upravo zbog svega što djeca i mladi mogu dobiti sudjelovanjem u skupnome scenskom nastupu, zaključili smo kako nije svrsishodno ograničavati tko može u predstavi sudjelovati i izabirati samo najtalentiranije, već da je nužno mogućnost scenskoga izražavanja omogućiti svima. Upravo zbog toga oni koji procjenjuju predstavu u kojoj igraju djeca i/ili mladi moraju razgovarati sa skupinom kako bi doznali okolnosti u kojima skupina djeluje i tko u njoj djeluje. Tek odgovori na ta pitanja dat će ocjenjivaču uvid u rad skupine i samim time mogućnost procjenjivanja njezinoga rada, jer treba jasno razdvojiti profesionalnu produkciju od produkcije dramskoga studija ili skupine. Zaključili smo da