Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 48

Lutz Pickardt Evaluacija na kraju prve etape, prve odluke: • • • Voditelj procjenjuje: Koji su i kakvi interesi sudionika? Što im se sviđa, a što ne? Koje vještine imaju? Koje su im jake strane? Koje bi bile prikladne forme izražavanja? Govorno kazalište, ples, pokret, rap, pjevanje, video, maske…? Stvaranje temeljnoga okvira i koncepta: • Dramska struktura • Moguće grupe/likovi • Mjesta radnje/scenografija • Izražajna sredstava (dijalozi, scene, ples, video…). 2. etapa: Kondenzacija/Zgušnjavanje • • • • • Predstavljanje mojih prvih ideja / moga koncepta grupi, razgovor: slažu li se, što im se sviđa, što treba dodati ili promijeniti? Strukturiranje grupe: postavljanje likova i funkcija. Vježbanje vještina potrebnih za izvedbu. Prvi krug improvizacija i režijskih rješenja. Moguća kriza: nekim sudionicima mogu se ne sviđati uloge, funkcije koje su dobili, poruka predstave koju radimo… 3. etapa: Režiranje / Oblikovanje predstave • • • • Nastavak vježbanja vještina potrebnih za izvedbu. Struktura predstave se prilagođava ovisno o procesu rada i razgovorima. Oblikovanje predstave se nastavlja. Moguća kriza: vremena je sve manje, neki sudionici dobivaju manje vremena za probleme koji ih muče, bavljenje procesima grupne dinamike se mora smanjiti, prioritet postaje završavanje predstave.