Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 473

- 468 Bilješka o okruglome stolu posvećenom LiDraNu u dramskih studijima i centrima za kulturu, a dramski pedagozi su i svi oni koji se dramskom pedagogijom aktivno bave. Samo bavljenje ne čini ih kompetentnim za prosudbu, kao što ni glumca, redatelja ili dramaturga diploma ne čini nužno kompetentnim za prosudbu, jer ne poznaju proces i princip rada voditelja dramskih skupina u školama. Odgovornost o sastavu stručnih povjerenstva je na školama na lokalnim i županijskim razinama za niže razine te na Agenciji za odgoj i obrazovanje na državnoj razini, a ta odgovornost je velika te je na okruglome stolu predloženo da u povjerenstvu sjedi barem jedan dramski pedagog i jedan kazališni profesionalac s iskustvom rada s djecom. Pitanje je postavlja li se kod prosuđivanja kao svrha rada dramskih skupina finalni projekt ili rad na dramskome odgoju učenika ili pak oba podjednako. Također, često se ocjenjuje i rad mentora, a ne samih učenika, jer dramaturški slabo osmišljena predstava ni s velikim glumačkim potencijalom pojedinaca u pravilu neće biti predložena na daljnju razinu. Kao odrednice za prosudbu scenskih nastupa u službenim dokumentima AZOO navode se: inovativnost teme i scenskoga pristupa, aktualnost predloška, primjerenost teksta zrelosti izvođača, primjerenost glumačkome potencijalu, iz interpretacije izvođača treba biti vidljivo razumijevanje onoga što se govori; pravilna dikcija, artikulacija; suigra (predstava treba biti rezultat zajedničkoga rada družine); inovativnost i kreativnost te 4 funkcionalnost scenskih rješenja (scenografija, glazba, kostimografija). Iz iskustva sjedenja u povjerenstvu teško je ocjenjivati inovativnost scenskoga pristupa u trenutku kad su prostorne zadatosti izvedbe u potpunosti definirane, što ograničava inovativnost scenskoga pristupa. 4 https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=6810&naziv=smotra-literarnog-dramskog- scenskog-i-novinarskog-stvaralastva-lidrano-2019-