Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 472

Frana Marija Vranković Maja Zrnčić, objašnjavajući organizacijske zadatosti napomenule kako su brojčane odrednice temeljene na broju učenika i broju škola u pojedinim dijelovima Hrvatske te da su one matematički razrađene, prijedlog je sudionika okrugloga stola da treba uzeti u obzir ne broj škola i učenika u pojedinim županijama, već broj škola određene županije i broj prijavljenih predstava. Također, s obzirom na broj sudionika svake bi se godine trebala donositi odluka o kvoti i to na temelju podataka iz tekuće godine. Na taj način mjerodavan ne bi bio apsolutni, već relativni broj škola. Da bi se to postiglo, treba napraviti jasnu statistiku aktivnosti škola po županijama unatrag deset godina te pregledom dobivenih podataka odrediti maksimalnu i minimalnu kvotu po županiji, koja bi se onda prilagođavala stanju svake pojedine godine, naravno, uzevši u obzir da na državnoj smotri LiDraNo može sudjelovati oko 700 ljudi. Sastav ocjenjivačkoga povjerenstva i prosuđivanje Ipak, najveći kamen spoticanja LiDraNa je procjenjivanje učeničkih nastupa. Kako ih procijeniti? Tko ih procjenjuje? Vladimir Krušić je svojedobno napisao jasne propozicije za procjenjivanje učeničkoga nastupa i te njegove smjernice odličan su vodič za članove ocjenjivačkoga povjerenstva. Važno je, međutim, tko procjenjuje učenički rad. U svome plenarnome izlaganju na Simpoziju Ines Škufilć-Horvat iznijela je podatak da su u ocjenjivačkom povjerenstvu LiDraNa sjedila 42 glumca, 33 redatelja, 10 dramaturga, 7 urednika s HRT-a, 6 teatrologa, 3 profesora hrvatskoga jezika te 3 dramska pedagoga. Dakle, svega tri osobe kojima je primaran dramski rad s učenicima, a za kazališne profesionalce nije poznat podatak rade li s djecom ili ne. Postavlja se pitanje tko je dramski pedagog i koje je njegovo značenje. Hrvatski centar za dramski odgoj broji stotinjak članova sa stručnim zvanjem dramski pedagog stečenim na temelju rezultata rada, dvije su dramske pedagoginje diplomirale na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stanoviti je broj dramskih pedagoga zaposlen