Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 467

Bilješka o okruglome stolu posvećenom LiDraNu Smotra ili natjecanje Jedno od najčešćih pitanja vezanih uz LiDraNo jest radi li se o smotri ili natjecanju. Razmatrajući sadašnju formu provedbe LiDraNa, 90,9 % voditelja dramskih skupina drži da je riječ o natjecanju, a ne o smotri. Razlog tomu je iznimno jaka doza natjecateljskoga duha i nekolegijalnosti na samoj provedbi smotre te uzak raspon nagrađivanja. Predložena je razrada širega raspona nagrada u kojem bi, uz predstave koje su preporučene za višu razinu, barem jednak broj predstava bio pohvaljen. Nadalje, dramska pedagogija i dramsko stvaralaštvo do sada nisu imali svoje mjesto na Oskaru znanja što je degradirajuće za struku. Zato bi se trebale poduzeti adekvatne mjere kako bi se uveo Oskar znanja za dramsko stvaralaštvo u kojem bi se nagrađivalo kazivače poezije, proze te grupne scenske nastupe učenika. Budući da se sportski uspjesi učenika vrednuju pri upisu u srednje škole, trebalo bi i učenike koji ostvaruju iznimne uspjehe u dramskome stvaralaštvu motivirati na jednaki način. Sukladno tome, zaključeno je da valja apelirati na Ministarstvo znanosti i obrazovanja da u Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole uvedu dodatna bodovanja za učenike koji su došli do državne razine LiDraNa te da se u Pravilniku 3 umjesto dosadašnjega 1 sata tjedno dopuste 2 sata tjedno za vođenje izvannastavne aktivnosti. Kako bi se smanjila razina negativnih emocija i stresa pri samome provođenju smotre, moglo bi se organizirati zajedničko zagrijavanje prije početka održavanja nastupa ili barem kraća radionica, između nastupa i okrugloga stola, kako bi djeca stekla dojam zajedništva i užitka kazališnoga stvaralaštva. Zajedništvu na LiDraNu pridonijela bi i organizacija zajedničkoga odlaska svih učenika, koji su sudjelovali na razini smotre, na profesionalnu kazališnu predstavu. 3 Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi