Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 462

Malnar, Ana magistra je predškolske edukacije. Radi u Dječjem vrtiću Dobro drvo u Zagrebu. Trenutno je studentica na Poslijediplomskom specijalističkom studiju dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu. Pohađala je niz lutkarskih i art-radionica pod umjetničkim vodstvom kazališne i likovne umjetnice Krune Tarle s kojom i dalje surađuje. Marković, Matilda učiteljica je Hrvatskoga jezika u Draganiću, dramska pedagoginja, studentica na Specijalističkome poslijediplomskom studiju dramske pedagogije Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je dramskoga studija Lepeza u Karlovcu i Županijskoga stručnog vijeća učitelja hrvatskoga jezika Karlovačke županije. Matić, Ines rođena u Zagrebu 1991.Nakon kratkoga izleta u filozofiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, upisala je Učiteljski fakultet s engleskim jezikom. Pohađala dramske skupine u Zagrebačkom kazalištu mladih i Teatru Tirena te mnogobrojne radionice govora i pokreta. Godinama je igrala u kazališnim predstavama za djecu i mlade.  Milojević, Nataša je plesna izvođačica, koreogra)inja, plesna i dramska pedagoginja iz Beograda. Članica je Udruženja baletskih umjetnika Srbije UBUS , umjetničke organizacije BAZAART iz Beograda i Centra za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM . Nakon baletne škole i Biološkoga fakulteta, završila je akademiju Fizičkoga i ekspresivnoga teatra u Beogradu pa upisala Specijalistički studij dramske pedagogije u Zagrebu. Sudjelovala kao plesačica, voditeljica plesnih radionica s djecom, mladima i odraslima te članica žirija na festivalima u zemlji, regiji inozemstvu. Nemec, Iva profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te talijanskoga jezika i književnosti. Predavala je u različitim osnovnim i srednjim školama, gdje vodi i dramske skupine. Osnivačica je udruge Kaleido u kojoj djeluje kao dramska pedagoginja. Završila je Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije u Zagrebu. Novak, Tanja magistra novinarstva, magistra teatrologije te sveučilišna specijalistica dramske pedagogije. Trenutno predaje kolegij Scenska kultura na Učiteljskom fakultetu. Radi kao dramaturginja Kazališne družine Pinklec te dramska pedagoginja u studiju Dada. Petrović, Katja rođena je u Vukovaru. Diplomski studij nastavničke kroatistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završava 2011. godine, a