Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 460

o autorima Accad, Mirsada kontinuirano se usavršava iz područja dramskoga odgoja. Objavila je članak u Školskim novinama te održala prezentaciju projekta Fro%y na Danima dječjih vrtića. Dramsko stvaralaštvo putem videopoziva predstavlja zemljama partnerima u sklopu projekata Say Hello to the World. Odgojiteljica savjetnica, radi u programu ranog učenja engleskoga jezika. Benčik, Slavica odgojiteljica i dramska pedagoginja koja je većinu radnoga vijeka provela radeći s osnovnoškolskom djecom u okviru institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika. Rad s djecom bazira na načelima dramske pedagogije, pedagogije opuštanja i građanskoga odgoja. Trenutno istražuje primjenu dramskih metoda u radu s predškolskom djecom i djecom s teškoćama u razvoju. Cimaš, Anamrija radi kao odgojitelj mentor u Dječjem vrtiću Lojtrica. Educirani je Montessori odgojitelj i voditelj programa Posebnih kinezioloških aktivnosti u vrtiću. Osmišljavanjem i provođenjem raznih projekata, kontinuirano radi na unapređenju kvalitete odgojno- obrazovnoga rada, a svoj rad predstavlja na gradskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima. Čubrilo, Snježana rođena u Puli, živi i radi u Zagrebu. Dramsko iskustvo stječe od osnovne škole. U Osnovnoj školi dr. Vinka Žganca u Zagrebu predaje Hrvatski jezik i vodi dramsku skupinu, a članicom Hrvatskoga centra za dramski odgoj postaje od njegova osnutka. Stekla je zvanje učiteljice savjetnice i dramske pedagoginje mentorice. Henok, Magda radi kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica. U svijet lutkarstva i kazalište materijala uvela ju je umjetnica Kruna Tarle. Trenutno je studentica Poslijediplomskoga specijalističkog studija dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu. Veseli se budućem dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladima.