Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 458

Maša Rimac Jurinović / Ana Škaro Sve te promjene, stvaraju nam obvezu da vrtići i škole postanu mjesta uočavanja veza između učenja i života, mjesta sigurnosti, ali i zabave i užitka. Sasvim sigurno u takvim vrtićima i školama priče imaju svoje mjesto, a samim time dugu listu odgovara na pitanje Zašto pričati priče? povećale smo, nadamo se, barem za jedan. Literatura Državna matura. Izvještaj o rezultatima ljetnoga roka školske godine 2017./2018. https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2018/07/ DM-17_18_Ćurković.pdf. 30. srpnja 2018. Čubrilo, Snježana, Vladimir Krušić i Maša Rimac Jurinović. 2017. Odgoj za građanstvo, odgoj za život - priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse. Zagreb: Školska knjiga, d.d. http:// www.hcdo.hr/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/ P91557_Odgoj_za_gradanstvo.pdf. 30.srpnja 2018. Geva, Esther i David Olson. 1983. Children's story-retelling. U: First Language. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014272378300401102. 1. travnja 2018. Pavličević-Franić, Dunja. 2005. Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa. Scher, Anna i Charles Verrall. 2005. 100 + ideja za dramu. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj i Pili-Poslovi d. o. o. Snow, Catherine. 1983. Literacy and Language: Relationships during the Preschool Years. U: Harvard Educational Review, 53, 2: 165-189. Spolin, Viola. 1986. &eater Games For &e Classroom. A Teacher᾽s Handbook. Northwestern University Press. Evanston, Illinois.