Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 457

-452 vjerujemo da se za pričanje priča mora pronaći više vremena u školama. Ovo je istraživanje otvorilo i par potencijalno zanimljivih problemskih pitanja. Kao prvo, istaknule bismo, kako je iz prethodnoga poglavlja vidljivo da i učitelji i odgojitelji puno rjeđe ističu zabavu kao svrhu pričanja. Vjerujemo da je to nepravedno zapostavljen ishod metodičkih priprema. Naime, pričanje priča stvaralački je čin pa podrazumijeva izvedbu i publiku. Odnosno, prema našim čvrstim uvjerenjima, odgojitelji i učitelji moraju odabranom pričom i svojom izvedbom nastojati omogućiti svojoj publici da ih priča uvuče u svoj svijet, da se zabave i da uživaju, kao što njome nastoje ostvariti i obrazovne zadaće. Kao drugo problemsko pitanje istaknule bismo samu pripremu djece za izvedbu. Naime, poticanje ohrabrivanjem, savjeti i razgovori prije i poslije izvedbe, mogu pomoći djeci da se ohrabre ili poboljšaju svoje izvedbe, ali podrazumijevaju i mnoge prilike za izvođenje. Međutim, čvrsto vjerujemo da je još važnije naučiti djecu kako odabrati priču i kako se pripremiti za izvedbu. Upravo bi toj pripremi trebalo posvetiti znatan broj sati. U pripremi odgajanika/učenika sasvim sigurno dobro mogu poslužiti i dramske tehnike jer omogućavaju opuštanje, razvijanje spontanosti i samopouzdanja, a kako je iz analize prikupljenih podataka i vidljivo, ispitanici mnoge od njih i primjenjuju (vođena mašta, igranje uloga i sl.). No vjerujemo kako njihov potencijal nije dovoljno iskorišten u pripremnoj etapi izvedbe djece. Češćom upotrebom dramskih tehnika pa i metoda te pripremom usmjerenom na izvedbu, bilo bi puno lakše i opravdanije vrednovati pričanje priča malih izvođača. Svakodnevno, u svim prilikama, možemo promatrati ”svođenje jezika na informaciju, nestajanje stvaralačkog čina u govorenju, inflaciju riječi koje gube svoje bitno značenje i smisao” (Velički 2013: 20). Živimo u vremenu kada smo svjedoci mnogih negativnih trendova, a nekih i posebno zabrinjavajućih (poput rezultata državne mature za nastavni predmet Hrvatski jezik).