Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 455

-450 Scher i Verrall (2005) ističu kako je mit da talent posjeduje samo manja skupina darovitih. Svaki mladi čovjek ima potencijal činiti mnoge različite stvari ako mu prilike i obrazovanje to dopuste. Slažemo se s navedenom tvrdnjom i smatramo kako je učiti djecu pričati priče proces koji traje, ne rađaju se dobri pripovjedači preko noći, osim ako u pitanju nije prirodni talent. Međutim, svako dijete može poboljšati svoju sposobnost ako mu se u tome pomogne. Neupitno je kako svaki takav proces rada i učenja treba imati procjenu, treba ga se vrednovati radi razvijanja i napretka onih koji su uključeni u određeni proces. Jedan od važnih kriterija uspjeha jest skladan odnos između uloženoga vremena i truda te rezultata vrednovanja. Grafikon 3. Elementi vrednovanja dječje izvedbe Obrada podataka pokazala je kako 26 % ispitanih učitelja, prilikom učeničkih izvedbi, vrednuje uživljenost učenika, a 25 % izgovor učenika, odnosno govorne vrednote jezika. Među odgojiteljima rezultat je nešto drugačiji, tako njih 35 % kao najvažniji element vrednovanja označava dječju spontanost. Osim navedenih elemenata odgojitelji i učitelji vrednuju i kreativnost (7 %) te maštovitost (5 %). Uvježbanost izvedbe vrednuje 18 % učitelja i 1 % odgojitelja, dok 2 % odgojitelja smatra da dječju izvedbu ne treba vrednovati navedenim elementima jer je važno da se oni koji nisu vješti u tome ne osjećaju nesigurno i obeshrabreno.