Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 449

-442 Neosporno, pričanje priče je izvedba, a iako dobar pripovjedač mora biti talentiran i/ili uvježban, u prvome je planu uvijek – priča i emotivni odnos izvođača prema priči. Tek tada pričanje može uspjeti i tek tada on priču može predati djeci (Velički 2013). Imajući na umu važnost priča za dječji razvoj i odgovornost koju prema pričama moraju imati odgojitelji i učitelji, osmislile smo i provele istraživanje, koje ćemo u nastavku rada i izložiti. Rezultati i rasprava Prije opisa istraživanja, voljele bismo jasno naglasiti razliku između nekih termina kojima smo se koristile u radu. U svakodnevnome razgovoru, često termine pripovijedanje i pričanje koristimo kao sinonime. Međutim, teorija ta dva pojma jasno razlikuje i sukladno tomu definira. Prema Težak (1998) pripovijedanje razumijevamo kao širi pojam koji podrazumijeva pričanje i prepričavanje. Termin pričanje odnosi se samo na živo usmeno izlaganje izvornoga sadržaja, dok je prepričavanje usmena interpretacija pročitanoga sadržaja ili onoga što smo čuli ili pročitali. Osim toga, ”za pričanje priča treba više pripovjedačkoga umijeća nego za prepričavanje, odlikuje ga stvaralački pristup pripovjednome tekstu” (Pavličević-Franić 2005). Suglasna je i dramskopedagoška teorija prema kojoj termin pripovijedanja ”valja razlikovati od pričanja priča (eng. storytelling)” (Čubrilo i dr. 2017: 40). Istraživanje smo provele online anketom. Od 231 ispitanika 134 je odgojitelja, a 97 učitelja razredne nastave. Ispitanici su iz cijele Hrvatske, najviše iz Zagreba, a zatim Rijeke, Osijeka, Slavonskoga Broda te ostalih gradova i mjesta. Prije samoga ispitivanja postavile smo tezu da odgojitelji i učitelji nedovoljno pričaju priče svojim odgajanicima/učenicima. Analizom rezultata doznajemo da je situacija mnogo bolja od pretpostavljenoga te se samim time postavljena teza nije potvrdila. Samo 1 % ispitanika ne priča priče, dok 78 % odgojitelja i 63 % učitelja to čine, pritom dio ispitanika navodi kako svojim odgajanicima/učenicima priče pričaju ponekad