Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 447

Maša Rimac Jurinović / Ana Škaro Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije masa.rimacjurinovic@ufzg.hr Osnovna škola Zmajevac, Područna škola Novi Bezdan Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije ana.skaro@net.hr Stručni rad ZAŠTO ODGOJITELJI I UČITELJI RAZREDNE NASTAVE (NE) PRIČAJU PRIČE? Sažetak U radu kritički razmatramo tezu da odgojitelji, a posebice učitelji razredne nastave nedovoljno pričaju priče (stroytelling) svojim odgajanicima/učenicima. Na pitanje zašto djeci trebaju priče davno je odgovoreno i suvremenim istraživanjima potvrđeno: pričanje priča pridonosi cjelokupnome razvoju osobnosti djeteta i potiče kognitivni, emocionalni, socijalni, etički i govorni razvoj, pričanje priča utječe na školski uspjeh, ali i kasniji razvoj pisanja. No, unatoč iskustvenim i znanstvenim spoznajama, u vrtićima, a posebice u školama premalo se pričaju priče. Razloge pronalazimo u zahtjevnosti pripreme, ali i u nedovoljnom poznavanju zakonitosti ove izvedbene forme. Hipotezu provjeravamo anketnim upitnikom kojim ispitujemo odnos odgojitelja i učitelja razredne nastave prema pričanju priča. Cilj je rada osvijestiti potrebu za što češćim pričanjem priča djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi. Ključne riječi: izvedba, pričanje priča (storytelling), škola, vrtić - 440