Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 442

Vladimira Velički Na osnovi iznesenoga mogli bismo navesti neka od pravila koja bi dobar pripovjedač priča morao uvažiti, odnosno kompetencije koje bi morao posjedovati: • vjerovati u priču kako bi njezina poruka bila snažna i jasna • kad je god moguće pričati bez predloška tako da napamet znamo shemu priče, odnosno tijek radnje, tzv. kostur priče i ključne rečenice • često uklopiti ponavljanja (formule) • s publikom održavati kontakt očima • kad god je to moguće pričati u krugu kako bismo postigli prisno ozračje • upotrebljavati geste i mimiku kako bismo potpomogli radnju i njezin tijek • ako je potrebno, osim gesta i mimike, umetnuti pokret (ovisno o priči, to mogu biti i plesni koraci) • ponekad upotrijebiti određena odabrana sredstva • uvažavati vrednote govorenoga jezika: (intonaciju, ritam, tempo, stanku, intenzitet) • ne pričati prebrzo, ako smo u dvojbi, radije primijeniti polaganiji tempo • eventualno upotrijebiti različitu boju glasa za različite uloge