Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 418

Dorijan Strnad Kako bi njihovi likovi u igri bili uspješni, djeca će morati primjenjivati i razvijati socijalne vještine. Još je jedna odlika LARP-a to što dozvoljava isprobavanje različitih ponašanja i njihovih posljedica u sigurnome okruženju. Djeca mogu naučiti kako neka ponašanja nisu prihvatljiva ili djelotvorna, a da njihove posljedice ne snose sama, već ih snose njihovi likovi. Ovdje na kreatorima i voditeljima igre stoji odgovornost da ponašanja koja nisu prihvatljiva i djelotvorna u stvarnome životu učine takvima i u igri. Prilikom uživljavanja u uloge djeca mogu na površinu pustiti misli i osjećaje koje inače drže u sebi. Vrlo je dobar primjer iskustvo kolege odgajatelja Gorana Dimića koji mi je prepričao jednu situaciju, koja se pojavila u skupini tijekom vođenja procesne drame. Iako je u ovome primjeru riječ o procesnoj drami, a ne LARP-u, radi se o uživljavanju u uloge, a osim toga, kao što će kasnije u radu biti detaljnije raspravljeno, postavlja se pitanje može li LARP za djecu predškolske dobi biti znatno drugačiji od procesne drame. U primjeru koji mi je kolega Dimić prepričao radi se o procesnoj drami u kojoj su djeca ulazila u uloge patuljaka, a jedan je dječak jako htio biti patuljak zaštitnik. Taj je dječak često izražavao želju da bude zaštitnik, a kad je Goran proučio što se iza toga nalazi, ispostavilo se da je dječak nedavno dobio mlađega brata i da vjeruje kako je njegova uloga da ga zaštiti. Kad djeca na ovaj način pokazuju što im je u životu važno i što ih muči, oni koji s njima rade to mogu primijetiti i, ako je potrebno, reagirati. Ponekad će djeca pokazati ponašanja koja su vrlo neprilagođena i neprimjerena njihovoj dobi. To nam može pomoći da otkrijemo potencijalne probleme ili teškoće i na vrijeme na njih odgovorimo. Naravno, LARP nije dijagnostički alat (iako bi uz kreativnost i stručnost možda imao i taj