Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 417

-410 Zašto LARP u odgoju i obrazovanju? Poznato je kako djeca najbolje uče igrom, a LARP je jedna od mogućih vrsta igara za ponuditi djeci. Odrasli koji osmišljava, a zatim i vodi igru može ju prilagoditi skupini djece koja će igrati. Tako stručnjaci koji rade s djecom mogu identificirati na kojim bi vještinama ili znanjima djeca trebala raditi i tome prilagoditi igru. Uzmemo li, na primjer, matematičke vještine, voditelj igre može djeci dati uloge znanstvenika, koji moraju dešifrirati poruku koju su poslali vanzemaljci, a za čije su dešifriranje potrebna određena matematička znanja. Ovaj primjer pokazuje i kako ista igra može biti namijenjena različitim uzrastima ako voditelj promijeni težinu zadataka. Uz dovoljno kreativnosti, voditelj može pronaći način da u igru ubaci zadatke za razvoj bilo koje vještine i da ih stavi u svijet zanimljiv djeci s kojom radi. S druge strane, osim zadavanja zadataka djeci u svjetovima koji su im zanimljivi, možemo djeci približiti i neke svjetove u koje se možda ne bi sama tako rado upuštala. Najbolji primjer za to bila bi lektira. Nekad su lektirni naslovi učenicima teško probavljivi ili na prvi pogled nezanimljivi. No, ako ih se u svijet određene knjige uvuče LARP-om, možemo pretpostaviti kako će se za taj svijet više zainteresirati i biti skloniji pročitati knjigu, raspravljati o njoj, a LARP će im omogućiti da ju i bolje razumiju. Osim spomenutih zadataka, koji ciljano mogu djelovati na specifične vještine i približavanje djeci svjetova koji im možda na prvi pogled nisu toliko zanimljivi, svaki LARP ima nužnu socijalnu komponentu koja je dio igre čak i kad je igra kreirana isključivo za zabavu, bez namjere da se sudionike nešto posebno nauči. Tijekom LARP-a igrači će morati surađivati i pregovarati s drugim igračima kako bi postigli cilj koji je njihovom liku zadan ili koji su si sami zadali. Osim toga, ostali će igrači zahtijevati komunikaciju kako bi napredovali prema ciljevima svojih likova. To su situacije izravne komunikacije s drugima, komunikacije kojom se želi postići neki cilj.