Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 414

Dorijan Strnad Uvod U odgoju i obrazovanju postoji stalna potraga za novim metodama koje će djeci omogućiti da uče i da se razvijaju na način koji je njima najprirodniji – igrom. LARP je vrsta igara koju su odrasli izmislili kako bi se mogli igrati kao djeca, uživljavati se u svoje najdraže svjetove i likove. Iako originalno namijenjen odraslima, LARP bi se, uz neke preinake ovisno o uzrastu, mogao pokazati kao odlična vrsta igara za primjenu u radu s djecom. Sam naziv i koncept LARP-a su vrlo malo poznati u krugovima izvan geek kulture, no sve se više radi da na tome da postane poznatiji i široj publici. Štoviše, LARP-om se već uspješno koristi u svrhu turizma, team-buildinga, rođendanskih zabava i slično. No, već se neko vrijeme uspješno koristi i u obrazovnim svrhama za rad s tinejdžerima. U nastavku rada detaljnije će biti prikazani primjeri uspješne prakse te će se raspraviti o prednostima LARP-a i njegovim potencijalnim primjenama. Što je to LARP i kako funkcionira? LARP je kratica za live action role playing, što bi se najbolje moglo prevesti kao igre uloga u stvarnome vremenu. Odrasli već dugo igraju takve vrste igara, a u ovome će se radu raspravljati o tome kako bi se te vrste igara mogle približiti djeci i iskoristiti kao alat u odgoju i obrazovanju. No, kako bi se moglo raspravljati o korištenju LARP-a za potrebe odgojno- obrazovnih djelatnosti, prvo treba pobliže odrediti o čemu se točno radi. Nekom tko nije upoznat s ovim oblikom igre, LARP je najlakše opisati kao kazališnu predstavu bez scenarija i publike ili kao dječju simboličku igru u kojoj se, mašući štapom po zraku, djeca pretvaraju u hrabre vitezove u borbi sa zmajevima ili vatrogasce koji spašavaju ljude iz gorućega nebodera.