Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 413

Dorijan Strnad - 406 Učiteljski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu strnad.dorijan@gmail.com Stručni rad LARP - IGRE ULOGA KAO ALAT U ODGOJU I OBRAZOVANJU Sažetak U ovome će radu biti predstavljene igre uživljavanja u uloge u stvarnome vremenu i prostoru, inače poznate pod engleskom kraticom LARP (live action role playing). To su igre koje omogućuju ulazak u zamišljene svjetove i likove u njima. Sama igra nalik je predstavi bez scenarija i nije namijenjena publici, već onima koji ju izvode. Primarna je svrha igara zabava, no kao i sve igre mogu biti alat kojim se razvijaju različita znanja, sposobnosti i vještine. U prvome će se dijelu rada obraditi sam koncept LARP-a i njegove značajke. U nastavku će se osvrnuti na već postojeće prakse korištenja LARP-a u odgoju i obrazovanju, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Na kraju će se raspravljati o mogućim primjenama ovih igara u odgoju i obrazovanju. Ključne riječi: igre uloga, LARP, odgoj i obrazovanje