Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 411

-404 17. Sviđa li vam se procesna drama kao način rada s djecom? ❑ ❑ Da Ne 18. Smatrate li da se procesnom dramom može utjecati na odgojni aspekt razvoja? ❑ ❑ Da Ne 19. Biste li bili spremni organizirati i provesti procesnu dramu s djecom u vrtiću/školi? ❑ ❑ Da Ne