Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 410

Ivana Krilčić / Viktorija Lovrinčević 12. Ocjenom od 1 do 5 procijenite vlastiti doprinos izvedbi procesne drame s obzirom na stvaralačku komponentu. (Pri čemu 1 označava Uopće nisam zadovoljan/zadovoljna, moje stvaralaštvo nije utjecalo na tijek procesne drame., a 5 označava U potpunosti sam zadovoljan/ zadovoljna, moje stvaralaštvo je uvelike doprinijelo tijeku procesne drame.) 1 2 3 4 5 13. Trajanje procesne drame ocjenjujete kao: ❑ ❑ ❑ Prekratko Optimalno Predugo 14. Kako ste se osjećali tijekom procesne drame i jeste li se mogli uživjeti u ulogu? 15. Biste li što dodali ili promijenili u procesnoj drami? 16. Ocijenite sveukupnu izvedbu procesne drame ocjenom od 1 do 5. (Pri čemu 1 označava Uopće mi se nije svidjela izvedba., a 5 označava Izvedba mi se svidjela u potpunosti.) 1 2 3 4 5