Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 406

Ivana Krilčić / Viktorija Lovrinčević Nama i dalje ostaje misija širiti i prikazivati pozitivne učinke procesne drame u radu s djecom predškolske i školske dobi te motivirati odgojno- obrazovne djelatnike na uključivanje procesne drame u svoj rad te ih poticati na naknadno promišljanje i analiziranje provedenih procesnih drama čime se osigurava jačanje same kvalitete dramskoga stvaralaštva. Literatura Čubrilo, Snježana i dr. 2017. Odgoj za građanstvo, odgoj za život. Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj i Školska knjiga. http:// www.hcdo.hr/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/ P91557_Odgoj_za_gradanstvo.pdf. 23. srpnja 2018. Gruić, Iva. 2002. Prolaz u zamišljeni svijet. Procesna drama ili drama u nastajanju: priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima. Zagreb: Golden marketing.